Klacht

Klachten
Onze medewerkers zetten zich in om de beste tandheelkundige zorg aan al onze cliënten te bieden. Mocht het toch een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, neem dan contact met ons op zodat wij de situatie met u kunnen bespreken of verbeteren.
Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling. Indien wij gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u bij de KNMT terecht. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt.

Informatiepunt
Indien u informatie wilt inwinnen over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u ook terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Meld u aan voor een intake gesprek

    Uw Naam(*)

    Uw E-mail(*)

    Uw Telefoon(*)